SLOVNÍK INSTALATÉRA A TOPENÁŘE

AUTOGEN

zařízení pro svařování a řezání plamenem

ELEKTRODA

svářecí elektrody používají instalatéři a topenáři k elektrickému obloukovému sváření. Jde o drát nebo tyčovinu s průměrem

podle použití od 0,5 do cca 10 mm.

ENERGIE FOSILNÍCH PALIV

energie obsažená v uhlí, v ropě a v zemním plynu.

EXPANZNÍ NÁDOBA

zachycuje změny objemu vody v soustavě způsobené změnou teploty (zabraňuje tím zvětšení tlaku v soustavě),

udržuje přetlak v soustavě v požadovaných mezích.

HAVARIJNÍ SLUŽBA

je placená služba určená k odstaňování vzniklých poruch a havárií v oblasti vody, plynu a topení. Nejčastěji je

klienty požadováno vyčistit ucpané wc, čištění odpadu, vyčistit odpadní trubky, vyměnit baterii nebo sifon.

KONOPÍ

se používá (dnes už málo) k utěsnění vůlí mezi závity u rozvodů vody a topení.

OBNOVITELNÁ ENERGIE

energie obsažená v okolním vzduchu, vodě, zemi, ve slunečním záření a také v rostlinách.

ODPADNÍ TRUBKY, POTRUBÍ

odpadní trubky a tvarovky odolávají vysokým teplotám. Jsou určeny pro výstavbu a rekonstrukci svislých i

ležatých vnitřních odpadů. Používají se pro odvod odpadních a splaškových vod z objektů bytové výstavby.

V případě většího zanesení je nutné provést odborné čištění odpadu, které zajišťují profesionální firmy i v rámci

havarijní služby.

OHÝBAČKA

je tvářecí stroj, kterým topenáři tvarují kovové trubky za studena.

PONK

pevný pracovní stůl

RADIÁTOR

česky zářič, je předmět, zařízení nebo látka, obdařená schopností vyzařovat.

SIKOVKY

instalatérské kleště jsou nástrojem k uchopování a stlačování předmětů, založené na principu oboustranné páky

ŠOUPÁTKO

hovorově také někdy šoupě, je součást některých druhů uzávěrů, regulátorů a vnitřních rozvodů parních strojů. Slouží k uzavírání, nebo propojování kanálů, kterými proudí provozní látka.

ŠVÉDY

hasák švédského typu, používají se k upínání trubek a matic, mají úzký profil pro práci ve špatně přístupných prostorech.

TEPELNÁ PŘÍPOJKA

část rozvodu tepla, kterou se přivádí teplo do odběrného místa.

TERMOSTAT

je technické zařízení, které v určitém více méně uzavřeném prostoru udržuje stálou teplotu.

TĚSNĚNÍ

je součástka, která zabraňuje průniku tekutin či plynů mezerami mezi jinými součástkami.

TOPIDLO

spotřebič tuhého, kapalného nebo plynného paliva nebo elektrické energie, který slouží pro lokální vytápění.

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

způsob dodávky tepla vytápěcí soustavou.

VENTIL

je mechanické zařízení regulující průtok tekutin (plynů, zkapalněných tuhých látek, kalů a kapalin).

WC

splachovací záchod – anglicky water closet, tj. „vodní záchod“, nástupce suchého záchodu. Montáž nového WC provádí specializované instalatérské nebo stavební firmy. Čištění ucpaného WC provádí instalatérské firmy v i rámci havarijní služby.

ZÁVITOŘEZ

instalatérské nářadí s jehož pomocí lze vyrobit závit na ocelovou trubku.