INSTALATÉŘI OSTRAVA| HAVARIJNÍ SLUŽBA | NOVINKY A UŽITEČNÉ INFORMACE

  1. 9. 2014

Začíná topná sezóna 2014

Z důvodu chladnějšího počasí začnou domácnosti topit letošní rok dříve. Majitelům domů doporučujítopenáři Ostrava zkontrolovat komíny a předejít tak problémům s vytápěním. Návštěva kominíka neprobíhá automaticky, jak jak tomu bylo dříve. V současnosti si majitel domu musí zajistit čištění a kontrolu komínů sám. Revize komína je potřeba vždy při kolaudaci, před připojením nového spotřebiče a při výměně spotřebiče. Další pravidelná kontrola by měla následovat ve stanovených intervalech pro plynná, kapalná a tuhá paliva.

  1. 5. 2014

Revize kanalizace a vodovody

Dne 13.5., CTI ČR pořádá odborný kurz „AMOS“ Nové trendy a technologie v oblasti TZB na téma:

Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Revize ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

(více …)

27.4.2013

Konference cechu topenářů a instalatérů

Dne 25.4.2013 se na stavebním veletrhu v Brně pořádá konference „Dopady novely zákona o hospodaření s energii na majitele, správce nemovitostí, provozovatele a vlastníky tepelných hospodářství“. Zájemci si můžou vytisknout závaznou přihlášku i program zde.

15.3.2013

Oznamujeme změnu sídla Cechu topenářů a instalatérů. Společnost nyní sídlí v Brně na ul. Jílová 36 v areálu Střední školy polytechnické.

6.12.2012

Pomalu se blíží konec roku a s ním i vánoční svátky. Instalatéři Ostrava všem zákazníkům a návštěvníkům těchto stránek srdečně přejí šťastné a veselé Vánoce.

16.10.2012

Cena vody roste.

Od roku 2007 do loňska platíme za vodu o třetinu více. Z částky 49,30 se cena vyšplhala na 64,60 za metr krychlový. Tento údaj čerpají instalatéři Ostrava z materiálu ministerstva zemědělství resp. z článkutzb-info.cz.

Jako útěchu uvádí dokument ministerstva, že cena vody z vodovodu je stále cca 100krát levnější nežli voda balená. S rostoucí cenou přitom klesá spotřeba vody. Za 20 let klesla spotřeba vody o více než třetinu. Instalatéři Ostrava doporučují snižovat spotřebu vody pomocí úsporných baterií i nových kvalitních praček.

Počet lidí v Česku připojených na vodovod mírně roste a odpovídá v procentech vyspělým státům. Výběr vodného a stočného naopak vzrostl o více než pět procent na 28,6 miliardy korun.

5.9.2012

Rozvody teplé vody a koroze v rozvodech

Použití vodovodního potrubí z pozinkovaných ocelových trubek zvyšuje nároky na zabezpečení opatření před korozí. Jedná se o řadu paramterů, se kterýma se musí počítat již při návrhu potrubní sítě. Bohužel, zkušenosti z instalatérské a topenářské praxe ukazují, že i při splnění všech předpisů nedosahuje životnost takových vodovodních rozvodůpředpokládaných 50 let.

Závadnost na trubním rozvodu způsobuje korozní účinek zvýšený zejména účinkem rostoucí teploty vody za účelem ochrany před  Legionellou Pneumophylis. Tento účinek se projevuje ubýváním tloušťky stěny směřující k proděravění nebo narůstáním tloušťky stěny inkrustem, vedoucí až k ucpání a neprůchodnosti průřezu. Voda ve vodovodních rozvodech má korozující a inkrustující účinky způsobené desinfekcí chlorem.

Tyto účinky lze do určité míry snižit těmito způsoby.

  • maximálně eliminovat kolísavost teploty vody
  • vyvarovat se malých rychlostí průtoku vody a zároveň vyloučit velkou rychlost proudění vody
  • zajištění kvalitní mechanické filtrace
  • zajistit ideální tvrdost a pH hodnotu vody

10.7.2012

Kromě havarijní služby a běžných prací v oblasti vody a topení se instalatéři Ostrava setkávájí s úkolem týkajícím se návrhu počtu zařizovacích předmětů. Počet zařizovacích předmětů se odvíjí z předpokládaného počtu uživatelů daného stavebního objektu  a provozních zkušeností obdobných provozů.

Návrh počtu zařizovacích předmětů určují vybrané předpisy (vyhlášky, normy a nařízení vlády), ve kterých není snadné se orientovat. V případě potřeby naleznete příslušné tabulky a další doprovodné odkazované stránky zde.

19.6.2012

Instalatéři Ostrava doporučují nazapomínat na ochranu proti vzduté vodě, se kterou se setkáváme v rámci činnosti naší havarijní služby. Tento problém řeší tzv. zpětné klapky, které se instalují do potrubí dešťové a splaškové kanalizace.

Tento způsob ochrany je vhodný zejména v případech instalace potrubí pod úrovní hladiny spodních vod, v blízkosti řek či jezer dále také v případě napojení deštové kanalizace do splaškové kanalizace nebo tam, kde veřejná kanalizační síť užívá přečerpávací stanice. Klasické KG zpětné klapky jsou současně i zábranou proti vniknutí hlodavců.

14.5.2012

Chytré bojlery

Výhody elektronického termostatu a současně schopnost připojení na HDO (sníženou sazbu elektřiny) umožnuje dnešním smart bojlerům přinést uživateli významnou úsporu el.energie. Instalatéři Ostrava z tohoto důvodu doporučují zájemcům o pořízení bojleru zvážit možnost zakoupení moderního chytrého zařízení.

Tyto bojlery průběžně zaznemanávají odběry teplé vody dle svého vyhodnocení pak přizpůsobí ohřev. Vyšší pořizovací cenu je zařízení díky úspoře ař 10% brzy vrátit a dále šetřit Vaší peněženku. Z českých výrobců dodává smart bojlery s inteligentními funkcemi např. DZ Dražice.

23.4.2012

Instalatéři Ostrava přinášejí informace z oblasti vody, topení, kanalizace a nových technologií. V těchto dnech uvádí na trh společnost Kamstrup nový ultrazvukový vodoměr. Díky konstrukci, kdy průtokoměr neobsahuje citlivou elektroniku, nemá vlhkost negativní vliv na přesnost a spolehlivost měření.

Měřič nabízí možnost sledování netěsností. MULTICAL® 61 dokáže monitorovat spotřebu vody. Případné úniky z nádrží, průsaky topných spirál vodovodních zásobníků nebo jiné netěsnosti, jsou 24 hodin denně zaznamenávané vodoměrem jako průtok, přičemž na displeji je zobrazen info-kód. Průtokoměr se ke kalkulátoru připojuje 2,5 m stíněným kabelem. Je-li mezi průtokoměrem a kalkulátorem potřeba delší kabel z důvodu větší vzdálenosti (až 10 metrů), je nutné použít impulsní vysílač.

30.3.2012

Budoucnost vodovodů a kanalizace

V minulých dnech proběhlo v Portugalsku mezinárodní sympózium jehož zajímavými tématy dleInstalatérů Ostrava byly – úspora vody, využití dešťové vody a odpadní vody, problémy s tlakovými splachovači, kanalizace a spotřeba vody.

Výměna informací proběhla na základě vystoupení jednotlivých účastníků a zaznělo celkem 48 příspěvků, jenž jsou podle slov účastníků zajímavou inspirací pro další odborný výzkum. V roce 2015 se místem konání sympózia stane Slovensko.

22.3.2012

Světový den vody

Také instalatéři Ostrava oslaví dnešní světový den vody. Žádná hostina se nekoná, avšak během pracovního dne si uvědomíme jakou důležitost voda pro člověka má. Světový den vody je oslavou úcty a pokory k vodě. Byl vyhlášen v roce 1992 na konferenci OSN. Heslem letošního roku je „Voda a bezpečnost potravin“.

5.3.2012

Rozvody dešťové vody

Střecha  středně velkého domu či chalupy pojme ročně až 60 m3 dešťové vody. Měkká dešťová vodanepatří do kanálu, ale je potřeba jí pečlivě zachytit a po uskladnění znovu použít např. k zalévání zahrady. K zachytávání dešťových srážek stačí  úpravit současné funkční okapy následujícím způsobem. Do svodu vmontujte speciální odbočku do sudu – do okapové roury vsunutý díl s výklopnou klapkou, která vodu odvede do přistaveného sudu či jímky. Je-li jímka nebo sud plný, nebo nechcete v zimních měsících vodu uskladnit, klapka svod jednoduše a bezpečně uzavře. Na obrázku vidíte jednoduché provedení, které si dokáže udělat každý sám.

Nainstalujte do žlabů okapovou mřížku, která zachytí hrubé nečistoty. Dostačující je i okapový lapač nečistot nebo filtrační vložka, které se vloží do zaústění svodu a zachytí hrubé nečistoty. Do okapové roury pak již teče voda bez hrubých nečistot a nezanáší se tak svody ani sběrná nádoba.

Výhodný je okapový systém stavebnicového typu, který obsahuje řadu důmyslných prvků, například zmiňované lapače nečistot, filtrační vložky, výklopnou odbočku do sudu, kterou stačí vsadit do svodu. Díly se do sebe pouze zasadí, není třeba je letovat nebo tmelit, ani používat speciální nářadí. Záruka na kompletní systém bývá až 30 let.

16.1.2012

 

INFOTERMA XIX. ročník

Největší výstava k vytápění a úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů se koná ve dnech 16.1-19.1.2012 v Ostravě v areálu Černá louka. Součástí výstavy je také seminář „Přednosti kombinovaného využívání obnovitelných zdrojů energie“, a přednášky týkající se výhod a kombinací obnovitelných zdrojů dále přednáška na téma způsobu zapojení a regulace krbových vložek, solární systémy atd.

21.12.2011

Kolektiv týmu Instalatéři a topenáři Ostrava přeje Všem příjemné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2012. Pevně veříme, že naše  služby v oblasti vody, topení a havarijních prací budeme i v příštím roce vykonávat stejně kvalitně a naší zákazníci se budou nejen vracet, ale přibudou i další.

8.11.2011

v polovině tohoto měsíce proběhlo odborné školení AMOS v rámci cyklu nové trendy a technologie v oblasti TZB. Školení pořádal cech instalatérů a topenářů ve spolupráci se SŠP Brno.

14.10.2011

Výběr vodoměru

Příliš velký vodoměr je zbytečně drahý. Vodoměr volí provozovatel vodovodu na základě žádosti instalatéra, ve které je údaj o průtoku vody potřebném pro danou budovu. Odborník může prověřit, zda byl vodoměr dodavatelem vody zvolen správně. V praxi se často osazují příliš velké vodoměry, a to s sebou přináší zbytečné  ztráty pro odběratele.

1.9.2011

Vládní investice 250 mil. na vodovody a kanalizace

Vláda ve středu projednávala požadavek ministerstva zemědělství na posilnění investice určené na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací především v malých obcích o 250 mil. Kč. Sdělila to mluvčí MZe Tereza Dvořáčková. „MZe žádá vládu o souhlas s použitím finančních prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 250 milionů Kč. Zvýšení je potřebné pro další rozvoj vodohospodářské infrastruktury zejména v malých venkovských sídlech, kde je situace v některých oblastech ČR značně nepříznivá,“ uvedla Dvořáčková. V Česku podle ní stále ještě není 7,2 procenta obyvatel zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Finanční podporu chce MZe směřovat do výstavby vodovodních řadů, vodojemů, čerpacích stanic, úpraven vod a dalších souvisejících objektů, které slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích. „Domácnosti by se díky navýšení mohly napojit na vyhovující zdroje kvalitní pitné vody. Bylo by také zajištěno odkanalizování včetně odpovídajícího čištění odpadních vod,“ podotkla Dvořáčková.

11.8.2011

Akce Stavebniny Janík – letní akční ceny zdících materiálů

Ytong se slevou 40% z platného ceníku výrobce:

P2-400 300x249x599mm cena po slevě 76,57 Kč/kus bez DPH (91,88 Kč/kus vč DPH)

P2-350 PDK LAMBDA 375x249x599mm cena po slevě 103,10 Kč/kus bez DPH (123,72 Kč/kus vč DPH)

P2-500 100x249x599mm cena po slevě 30,- Kč/kus bez DPH (36,- Kč/kus vč DPH)

P2-500 150x249x599mm cena po slevě 43,12 Kč/kus bez DPH (51,74 Kč/kus vč DPH)

Porotherm se slevou až 40% z platného ceníku výrobce:

44EKO+ Profi DRYFIX cena po slevě 38% 44,70 Kč/kus bez DPH (53,64 Kč/kus vč DPH)

30 Profi DRYFIX cena po slevě 38% 28,46 Kč/kus bez DPH (34,15 Kč/kus vč DPH)

36,5 P+D P10 cena po slevě 38% 23,99 Kč/kus bez DPH (28,79 Kč/kus vč DPH)

 

Keramické překlady „7“ ve všech délkách se slevou 40%

Keramický překlad 7/23,8/150cm cena po slevě 40% 207,- Kč/kus bez DPH (248,40 Kč/kus vč DPH)

Keramický překlad 7/23,8/175cm cena po slevě 40% 267,60 Kč/kus bez DPH (321,12 Kč/kus vč DPH)

Keramický překlad 7/23,8/125cm cena po slevě 40% 172,80 Kč/kus bez DPH (207,36 Kč/kus vč DPH)

Ceny jsou platné do 23.9.2011 nebo do vyprodání zásob na kamenných prodejnách Stavebniny Janík.

Informace na prodejně v Ostravě p. Filipová 606 591 711, e-mail: filipova@stavebniny-janik.cz nebo na jednotlivých provozovnách.

31.7.2011

Prezidium CTI ČR (Cech topenářů a instalatérů ČR) na svém zasedání konané 1. července 2011 schválilo sloučení organizací AMF a CTI ČR s přijatým následním usnesením: do konání volební valné hromady (listopad 2011) organizace nese název Cech topenářů a instalatérů ČR se stávajícími volenými orgány CTI ČR. Je zachována stávající struktura, včetně loga, znaku, sídla a následných atributů.

21.7.2011

Filtrační šachta se vsakovacím boxem

Filtrační šachta vyvinutá na základě kanalizační šachty TEGRA 425 spolu se vsakovacím boxem Azura tvoří ideální řešení pro potřeby vsakování dešťové vody u rodinných domů a menších staveb. Téměř libovolný tvar a počet vsakovacích boxů (dle potřeby konkrétní stavby), poklopy šachet v množství různých provedení do všech typů terénu. Blíže viz leták zde.

10.7.2011

Vyšel katalog nářadí Raab Karcher 2011/2012Naleznete zde např. zednické nářadí, ale také pily pro obkladače, vrtačky, spojovací materiály, čistící a úklidové stroje, pomůcky pro instalatéry, topenáře nebo hadice s příslušenstvím pro každou zahradu. Z aktuálního katalogu si vybere profík i kutil.

18.6.2011

Soutěž učeň instalatér

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, pan Ing. Stanislav Juránek, generální manažer SHK Ing. Radim Tichý a čelní zástupci sponzorských firem.

Vyhodnocení soutěže se konalo ve velmi důstojném prostředí v Rotundě pavilonu A BVV. Tak jako v loňském roce, tak i letos soutěží dvojice učňů, a to jak v teoretických znalostech, tak v praktických dovednostech. Otázky z teoretické části vycházejí z učebních osnov SOU a při praktické části pracují učni podle daného výkresu. Výsledky soutěže si prohlédněte zde.

1.6.2011

Akční ceny ve Stavebnictví Janík ve dnech od 1.6 2011 do 15.6.2011

UNICEMENT 32,5R (CEMENT HRANICE) bal.25 kg……58,- Kč/balení

CEMENTOVÝ POTĚR BP16 bal. 40 kg……79,-Kč/balení

FLEXIBILNÍ LEPIDLO FLEXKLEBER bal.20 kg……119,- Kč/balení

KERAMICKÝ OBKLAD EYSY GREY (ŠEDÝ MRAMOR) 20/25cm……85,- Kč/m2

ZÁMKOVÁ DLAŽBA HOLLAND tl.4 cm, přírodní……144,- Kč/m2

ZÁMKOVÁ DLAŽBA HOLLAND tl.6 cm, přírodní……154,- Kč/m2

ZÁMKOVÁ DLAŽBA H-PROFIL tl.6 cm, přírodní……154,- Kč/m2

OBRUBNÍK ABO 9-20 (100/5/20cm) přírodní……45,- Kč/kus

OBRUBNÍK ABO 12-20 (100/5/20cm) přírodní……45,- Kč/kus

KLINKER CIHLA NF16 (24/11,5/7,1cm) tm.červená……13,90 Kč/kus

KLINKER PÁSEK MALTA 1821/2110 (24/7,1/1cm)tm.červená……279,- Kč/m2

PLETIVO ZN+PVC 4hranné,50/50/2,5mm, výška 150cm, role 15; 25bm, zelené……50,- Kč/bm (prodej pletiva pouze po rolích)

Ceny včetně DPH, platné pouze do 15.6.2011 nebo do vyprodání zásob. Některé položky nemusí být skladem na menších provozovnách.

20.5.2011

Slevová akce JIKA pro instalatéry

jako našemu věrnému spolupracovníkovi Vám nabízíme možnost zúčastnit se akce + 500. Princip akce je velmi jednoduchý a pro Vás velmi výhodný. Pokud u kteréhokoli Vašeho dodavatele nakoupíte nekeramické zboží značky JIKA (sprchové kouty, baterie, předstěnový systém, nábytek, vany a vaničky) v hodnotě 5000,- Kč (bez DPH), automaticky získáte poukaz v hodnotě 500,- Kč na nákup zboží v síti prodejen Albert. Podrobnosti o produktech naleznete v katalogu JIKA . Více informací o akci zde.

5.3.2011

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011

Vzhledem k toxikologickým poznatkům škodlivého působení olova na vývoj mozku především u dětí byl zpřísněn limit pro obsah olova v pitné vodě z 50 na 10 mikrogramů/l. Tato hodnota má být podle Evropských směrnic docílena do listopadu 2013. Žádost o dotaci na výměnu olověných rozvodů musí být doručena do 28. 2. 2011 na Ministerstvo pro místní rozvoj.

2.2.2011

Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů.

Od října 2010 platí v ČR čtvrtá část evropské normy pro vnitřní vodovody označena ČSN EN 806-4 (4 montáž). V současné době jsou tedy v ČR zavedeny již čtyři části ČSN EN 806. Článek se věnuje požadavkům na montáž potrubí, výtokových armatur, tlakovým zkouškám potrubí, proplachování potrubí, dezinfekci vnitřního vodovodu a výpočtu tepelné roztažnosti potrubí.