CENÍK HAVARIJNÍCH OPRAV – VODOINSTALACE, ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY KANALIZACE

Havarijní opravy negarantujeme v případě plné obsazenosti.

Ceny jsou bez DPH (15% domácnosti, 21% firmy a instituce)

Ceník neobsahuje spotřebovaný materiál.

Uvedené ceny jsou orientační, při větších zakázkách zpracujeme pevnou smluvní cenu.

Uvedené ceny jsou bez DPH (15% domácnosti, 21% firmy a instituce)

Základní sazba za 1 pracovníka hod. 250 – 360 Kč
Příplatek za ztížené pracovní prostředí, speciální práce apod.  do 30%
Příplatek za fekálie, ruční čištění jímek a revize šachtic, lapolů, nádrží apod.  do 80%
Provoz motorové čističky při čištění kanalizace do DN 40 – 50 mm m 135,-
Provoz motorové čističky při čištění kanalizace do DN 70 – 110-160 mm m 145,-
Vyčištění a kontrola dvorní vpusti, lapač střešních splavenin do DN 125 ks 370,-
Minimální cena za strojní čištění kanalizace či odpadů do 10 m délky ks 1 000,-
Diagnostika kanalizačního potrubí kamerou (čas)  

Diagnostika kanalizačního potrubí kamerou (délka)

hod.  

m

1 500,-  

130,-

Videozáznam prohlídky kanalizačního potrubí na CD/DVD ks 100,-
Výměna nebo přetěsnění radiátor. ventilu, šroubení ÚT, armatury apod. ks 580,-
Výměna radiátoru ÚT do 20 čl. ks 1 360,-
Výměna deskového radiátoru ks 900,-
Čerpání vody – provoz čerpadla m3 185,-
Ostatní práce – hodinová sazba hod. 360,-
Minimální cena za výjezd k opravě nebo odstranění havárie ks 1 000,-
Výjezd montážního vozidla  v Ostravě do 15km voz. 360,-
Výjezd montážního vozidla  v Ostravě do 40km voz. 740,-
Cena dopravy za 1km bez dph km 15,-
Výkon tlakového speciálu dle skutečných nákladů (zákl. cena/1hod) hod. 2 380,-
Příplatek za výjezd po pracovní době od 14.00   500,-
Příplatek za výjezd ve dnech pracovního klidu (víkendy a svátky)   1 500,-