Ceník

CENÍK HAVARIJNÍCH OPRAV – ČIŠTĚNÍ ODPADŮ A KANALIZACE – VODA A TOPENÍ

Havarijní opravy negarantujeme v případě plné obsazenosti.

Ceník neobsahuje spotřebovaný materiál.

Uvedené ceny jsou orientační, při větších zakázkách zpracujeme pevnou smluvní cenu.

Uvedené ceny jsou bez DPH (15% domácnosti, 21% firmy a instituce)

Základní sazba za 1 pracovníka hod. 250,-
Příplatek za ztížené pracovní prostředí, speciální práce apod. do 30% hod. 75,-
Příplatek za fekálie, ruční čištění jímek a revize šachtic, lapolů, nádrží apod. do 80% hod. 200,-
Provoz motorové čističky při čištění kanalizace DN 40-90mm m 110,-
Provoz motorové čističky při čištění kanalizace DN 110-160mm m 130,-
Vyčištění a kontrola dvorní vpusti, lapač střešních splavenin do DN 125 ks 350,-
Minimální cena za strojní čištění kanalizace či odpadů do 10m délky ks 1 000,-
Diagnostika kanalizačního potrubí kamerou (čas)

Diagnostika kanalizačního potrubí kamerou (délka)

hod.

m

1 500,-

130,-

Videozáznam prohlídky kanalizačního potrubí na CD/DVD ks 250,-
Výměna nebo přetěsnění radiátor. ventilu, šroubení ÚT, armatury apod. ks 580,-
Výměna radiátoru ÚT do 20 čl. ks 1 160,-
Výměna deskového radiátoru ks 800,-
Čerpání vody – provoz čerpadla m3 135,-
Práce dle hodinové sazby hod. 300,-
Minimální cena za výjezd k opravě nebo odstranění havárie ks 1 000,-
Výjezd montážního vozidla  v Ostravě do 15km voz. 360,-
Výjezd montážního vozidla  v Ostravě do 40km voz. 740,-
Cena dopravy za 1km km 15,-
Výkon tlakového speciálu dle skutečných nákladů (zákl. cena/1hod) hod. 2 380,-
Příplatek za výjezd po pracovní době od 14.00   500,-
Příplatek za výjezd ve dnech pracovního klidu (víkendy a svátky)   1 000,-