ČASOPIS ČESKÝ INSTALATÉR | INSTALATÉŘI | TOPENÁŘI

Český instalatér je odborný dvouměsíčník, který se věnuje problematice vytápění,

plynovým rozvodům, instalaci plynových spotřebičů, klimatizaci, regulaci a přináší

novinky o sanitární technice.

Každé vydání obsahuje články na vybrané téma, kde jsou představeny novinky z

daného oboru. Další články se věnují informacím o nových výrobcích, moderních

technologiích a dalších zajímavostech a inovacích.

Časopis obsahuje pravidelné rubriky např.

  • „Právník vám radí“
  • „Školy informují“
  • „Informace o normách“
  • „Zprávy z cechů voda-teplo-plyn-vzduch“

TEORIE, POZNATKY A NOVÉ ZNALOSTI Z ODBORNÉ LITERATURY

Časopis je vhodný informační kanál pro projektanty, majitele a pracovníky instalatérských firem,

topenářských  firem, stavebních společností  apod.. Jako vhodný doplněk se jeví také pro výuku

na odborných školách a učilištích pro obory instalatér, topenář.

Pozn: Důležitá topenářská norma ČSN EN 12170

 

Obsah čísla 1/2017

obsah čísla 05/2011 říjen

Zkušenosti s použ. nových materiálů a technologií v systémech domovních plynovodů

obrázek titulky

obsah čísla 04/2011 červen

Zdravotně technické instalace, vsakovací zařízení

obrázek titulky

obsah čísla 03/2011 květen

Vzduchotechnické systémy

obrázek titulky

obsah čísla 01/2011 únor

Tepelné soustavy a domovní rozvody

obrázek titulky

obsah čísla 06/2010 prosinec

Alternativní a obnovitelné druhy energií

obrázek titulky

obsah čísla 05/2010 říjen

Nové materiály a technologie v systémech domovních plynovodů

obrázek titulky

obsah čísla 04/2010 září

tepelné soustavy, nové druhy materiálů na domovní rozvody

obrázek titulky

obsah čísla 03/2010 červenec

rekuperace, vzduchotechnika

obrázek titulky

obsah čísla 02/2010 duben

zdravotně technické instalace, sanitární celky, spotřeba a úspora vody

obrázek titulky

obsah čísla 01/2010 březen

tepelné soustavy, nové druhy materiálů na domovní rozvody

obrázek titulky

Archív:  2017  2016  2015  2014  2013  2012 2011  2010 2009  2008  2007  2006  2005