INSTALATÉR OSTRAVA

Naším polem působnosti je výhradně Ostrava, vyjímečně blízké okolí. Případné menší opravy a havárie typu ucpaný odpad, výměna baterie apod. řešíme okamžitě nebo dle domluvy během dne popř. druhý den. Větší opravy a rekonstrukce plánujeme dle časových možností firmy a zákazníka.

Vlivem zavádění elektronických řídících a regulačních prvků došlo k velkému technickému pokroku ve vývoji koncových zařízení, především jejich ovládání. Obsah klasického oboru instalatér se mění i se stále narůstajícími požadavky na co nejvíce ekologický a ekonomický provoz.

 

Všichni naši instalatéři jsou profesionálně vyškoleni, pracují rychle a ohleduplně, aby co nejméně narušili chod Vaší domácnosti nebo firmy.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, ROZVODY VODY

 • Instalatérské práce – odpojení objektu od veřejné sítě
 • Čistíme ucpané wc, odpadní trubky
 • Čištění kuchyňského, sprchového odpadu
 • Instalatérské opravy vodovodních rozvodů
 • Čištění a opravy kanalizace
 • Výstavba nových vodovodů a kanalizace
 • Rekonstrukce koupelen
 • Instalatérské údržby objektů a budov
 • Tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti
 • Instalatérské práce – odpadní potrubí a sifony
 • Instalatéři opraví potrubí stoupacího vedení, bytových přípojek a rozvodů vody
 • Opravy, výměny a instalace baterií, sifonů, van, umyvadel, WC